Klasik Gitar Kursu

Sol el tekniği klasik gitar için en önemli unsurdur. Arpej, tirando ve apoyando teknikleri öncelikli öğretilir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Gitar Eğitim kitapları ve değerli hocalarımızın yardımı ile oluşturduğumuz repertuar sayesinde öğrencilerimiz konservatuar programı ile paralel eğitim almaktadırlar.
Klasik gitar eğitimine 7 yaşından itibaren başlamak idealdir. Ancak daha küçük yaş gruplarındaki çocukların parmak ve el gelişimlerini gözönünde bulundurarak erken yaşlarda başlatmak da mümkündür.

İnci Sunar Gitar Kursu